אתיקה מקצועית

אחריות כלפי הנועצים:

 • היועצים יעזרו לרווחתם של הנועצים, יכבדו את זכויותיהם, ויעשו את מירב המאמצים בכדי לעזור ולסייע לטובת הנועצים הנעזרים בשירותיהם.
 • היועץ לא יפלה אף נועץ מסיבות דת, גזע, מין, נטיות מיניות, דת, מקום מגורים, רקע פוליטי ולא ימנע ממנו קבלת ייעוץ בצורה מקצועית וניטרלית.
 • היועץ לא יקליט/ יצלם/ ויחדור לפרטיות של הנועץ ללא הסכמת הנועץ לכך.
 • היועץ ישאר נאמן לנועץ עד סוף התהליך ולא יפסיק תהליך ייעוצי באמצע מבלי לקבוע סידור המשך, רק במידה ומדובר במקרים קיצוניים המחייבים טיפול רווחה / משטרה.
 • היועץ ימשיך את הקשר הייעוצי כל עוד הוא מיטיב עם הנועץ ולא מעבר לכך.
 • היועץ יעזור לנועץ לקבל עזרה חליפית במידה ולא מעוניין להמשיך הוא בתהליך, ולא יפסיק באמצע ללא התראה ועזרה.
 • היועץ לא יקיים קשר מיני או רומנטי עם נועציו עד שנה מסיום הייעוץ.
 • היועץ לא ישתמש ביחסיו עם הנועצים בכדי לקדם הזדמנויות עסקיות או לקדם נושאים אישיים שלו.
 • במידה וישנם יחסים כפולים עם נועץ (כגון: יחסים אישיים/ עסקיים) היועץ לא יעשה בזאת שימוש לרעה, ישנה השפעה גדולה מאוד מהיועץ לנועץ ולכן תהינה הקפדה יתרה לשמור על זכויותיו הוא. היועץ יעשה מאמץ להמנע מיצירת קשרים כפולים העלולים לבלבל את הנועץ, ויכולים לשבש את שיקול דעתו המקצועי של היועץ.

שמירת סודיות:

היועצים ישמרו על חיסיון מלא בניהם לבין הנועצים שלהם, פרטיהם האישיים, הסיפורים האישיים שלהם ולא יעשו בהם כל שימוש, רק במקרים כגון:

 • דרישת חוק
 • כדי למנוע סכנת חיים / סכנה ברורה לאדם.
 • תביעה משפטית בין הנועץ ליועץ.
 • כתב ויתור על סודיות.
 • כאשר הנועץ נתבע תביעה אזרחית, פלילית או משמעתית הקשורה לתהליך הייעוץ. 

מקצועיות ויושר

יועץ יראה כמפר מקצועיות ויושר רק בתנאים הבאים:

 1. אם הורשע בפשע
 2. אם הורשע בעבירה הקשורה להכשרתו ולתפקודו.
 3. אם הוכח שאינו כשיר יותר לייעץ מסיבות בריאותיות, נפשיות או עקב צריכת אלכוהול או חומרים אחרים.
 4. יועץ ידאג להשלמת ידע בהתפתחויות חדשות בתחומו באמצעות פעילות לימודית.
 5. יועץ לא יאבחן או ייעץ בתחומי פעילות אחרים שאינם מוכרים לו ואינם בתחום פעילותו.
דילוג לתוכן